Fekvőbeteg ellátás
Neurológia

A neurológia teljes spektruma

Az OKITI Neurológiai részlege a Neurológiai osztály egyik egységeként, a Stroke és az Epilepszia részleg mellett működik, fekvőbeteg és ambuláns tevékenységet folytat.

A fekvőbeteg részleg vezetője tudományos minősítéssel rendelkező habilitált, több szakvizsgás főorvos. Munkatársa nagy neurológiai gyakorlattal rendelkező, az ultrahang diagnosztikában kiemelten jártas neurológus szakorvos, akinek másodlagos érdeklődése a pszichoterápia. Az egyes ambulanciákat neurológus specialista szakorvosok működtetik.

A fekvőbeteg ellátás mátrix rendszerben, 15 ágyon folyik, 2012-ben az átlagos fekvőbeteg ápolási idő 7 nap volt. A területi ellátásban hozzánk tartozó, vagy az országos intézeti funkcióból és a 2-3. progresszivitási szint alapján érkező, valamint az egyes ambulanciákról felvett betegek kerülnek ide, gyakorlatilag a neurológia teljes spektrumát felölelve.

Profiljaink

 • Neuro-immunológiai kórképek
 • Parkinson kór és társbetegségek/Neuro-degeneratív betegségek.
 • Határterületi neuro-pszichiátriai kórképek és demenciák
 • Gerincbetegségek
 • Neurológiai/idegsebészeti határterületi kórképek
 • Epilepsziák

Ambulanciáink

 • Általános neurológia
 • Alvás
 • Demecia
 • Epilepsza
 • Fejfájás
 • Parkinson
 • Sclerosis multiplex

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...