Fekvőbeteg ellátás
Vascularis idegsebészet

Agyi aneurizmák, érfejlődési rendellenességek

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 2012. márciusában alapított Vascularis Idegsebészeti Osztálya Magyarországon egyedülálló módon, több évtizede legnagyobb esetszámot operált idegsebészek közreműködésével lát el agyi aneurizmákat, érfejlődési rendellenességeket, azon esetekben, ahol a betegség kezeléséhez a koponya műtét elkerülhetetlen. Ugyancsak egyedülálló módon Intézetünk sok évtizede részt vesz azon világszintű tudományos munkákban, amelyek kialakitották a mai stroke-vascularis tudományos gondolkodást és referenciaként meghatározták a mai orvosi tevékenységeinket, pl: EC-IC Bypass Study, ISUIA vizsgálat.
 
Osztályunk tevékenységi körébe tartozó betegségcsoportok idegsebészi ellátását a Stroke Részleggel és a Neurointervenciós Osztállyal team-munkában, közös döntések, megbeszélések alapján végezzük.

Orvosaink

  • Dr. Várady Péter, PhD, osztályvezető főorvos
  • Dr. Vajda János
  • Dr. Elor Guy, idegsebész szakorvos
  • Dr. Orbay Péter, idegsebész

Főnővér

  • Olajos Erika

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...