Intézetünkről
Bemutatkozás

Intézetünkről

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) két nagy múltú, évtizedek komoly szakmai tudását felhalmozó intézmény egyesülésével jött létre 2021-ben: az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetből (OKITI) és a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből (OPAI). A két előd hagyományait folytatva intézetünk a járó- és fekvőbeteg-ellátás mellett fontos szerepet vállal a kutatásban, az új terápiás eljárások, technológiák meghonosításában és kidolgozásában, valamint az oktatásban. Magasan kvalifikált szakorvosaink és szakápolóink nagy tudással és tapasztalattal, empátiával és odafigyeléssel gyógyítják a gondjaikra bízott gyermekeket és felnőtteket.

Amerikai úti telephelyünkről

Intézetünk Amerikai úti telephelyén egy csapatban dolgoznak idegsebészek, neurológusok, neuroonkológusok, epileptológusok és a stroke szakértői. Ez a betegek számára a legoptimálisabb és legeredményesebb kezelési körülményeket garantálja: házon belüli gyors kivizsgálási időt, azonnali konzultációs és beavatkozási lehetőséget − ami sok esetben egyet jelent a túlélés és a változatlan életminőség esélyével.
Az OMIII ma a harmadik legnagyobb idegsebészeti központ Európában. Élenjáró a nagy sebészi pontosságot jelentő neuronavigációs módszerekben, az ablatív operációt sok esetben kiváltó neurostimulátoros beavatkozásokban, a kis sebfelülettel járó gerincműtétek terén és sok egyéb más korszerű neurosebészeti eljárásban. Nálunk található továbbá az ország első gyermek-idegsebészeti osztálya is, ahol az idők során szintén felbecsülhetetlen értékű szakmai tapasztalat halmozódott fel.


Lehel utcai telephelyünkről

Az OMIII Lehel utcai telephelyén elsősorban pszichiátriai és addiktológiai betegeket gyógyítunk, a területi ellátási kötelezettségünkön túlmenően az egész ország területéről fogadva a pácienseket. A pszichiátriai és addiktológiai osztályokon zajló terápiás munkát szomatikus osztályok támogatják, így a hozzánk forduló betegek testi és lelki problémáit egyaránt kezeljük.
A pszichiátria és az addiktológia egyre inkább az ambuláns kezelések irányba tolódik el, ezért betegeink számára több új speciális ambulanciát nyitottunk, ahová különböző pszichés problémákkal fordulhatnak. Olyan, országosan egyedülálló ambulanciák is működnek intézetünkben, ahová például szerhasználattal és figyelemhiányos hiperaktivitászavarral (ADHD) küzdő vagy kényszerbeteg (OCD) páciensek jelentkezhetnek kezelésre.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...